Wczesne dzieciństwo to czas poznawania, doświadczania, eksperymentowania i „dotykania świata”, odkrywania i wyjaśniania różnych zjawisk, naśladowania i dzielenia się emocjami. Ideą teatru dla NAJmłodszych jest wspieranie dzieci w tym procesie. Teatr to idealne miejsce do rozwijania dziecięcej wrażliwości i wyobraźni, o czym będziemy mieli okazję przekonać się podczas drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru dla NAJmłodszych TAKE PART IN ART

 

Ideą Festiwalu jest nie tylko prezentacja "najlepszych praktyk", ale przede wszystkim podkreślenie faktu, że dziecko jest pełnoprawnym odbiorcą sztuki i uczestnikiem kultury. Wierzymy, że poszanowanie prawa NAJmłodszych dzieci do kontaktu ze sztuką oraz ich uczestnictwo w procesie artystycznym, realizowane w odpowiedzialny i właściwy sposób, ma ogromne znaczenie dla harmonijnego rozwoju dziecięcej  inteligencji emocjonalnej i kompetencji.

 

Od września do grudnia 2017 na scenie Starej Prochowni gościć będziemy znakomite teatry z Belgii, Hiszpanii, Austrii, Włoch i Kanady. W sumie odbędzie się 59 spektakli dla blisko 4,5 tysiąca widzów, w tym 16 bezpłatnych spektakli dla dzieci ze stołecznych żłobków i przedszkoli. Swoją kontynuację będzie miał również program „Laboratorium Teatru” i to w dodatku w mocno rozszerzonej formie. Program przewiduje nie tylko warsztaty dla nauczycieli, ale także dla artystów i animatorów zainteresowanych tematyką tworzenia teatru dla NAJmłodszych. Dla dzieci i rodziców przygotowaliśmy serię autorskich warsztatów prowadzonych przez artystów Teatru Małego Widza - Pracowania Teatralna to miejsce, przestrzeń i czas na odkrywanie własnych możliwości, rozwijanie zdolności twórczych, wyobraźni, pomysłowości i wrażliwości. Warsztaty to także, a może przede wszystkim okazja do fantastycznej zabawy. Wszystkie pomysły „zabrane do domu”, będą doskonałym punktem wyjścia do wspólnych, rodzinnych działań.

 

 

Żyjemy w dość dziwnych czasach, w czasach techniki, konkretów, szybkich rezultatów, ale też egoizmu, agresji, braku empatii i kultu dóbr materialnych. Gdzieś po drodze pogubiły się tak istotne dla prawdziwego człowieczeństwa idee humanitaryzmu, piękna, dobroci, życia w zgodzie z naturą i z samym sobą. A wszystko to - wrażliwość, empatia, inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne w dużej mierze kształtują się przez kontakt ze sztuką, przez doświadczanie sztuki i podejmowanie twórczych działań.

 

Praca z dziećmi nauczyła mnie, że jedyne, co tak naprawdę się liczy, co możemy dzieciom dać, to swój czas, uwagę i wsparcie w uczeniu się człowieczeństwa. Pomóc im wzrastać w otoczeniu dobra i piękna. Pokazać świat szlachetnych wartości. Stwarzać jak najwięcej okazji do uczenia się tolerancji, szacunku dla inności i różnorodności. 

 

I to właśnie po to cały ten Teatr. Po to on Człowiekowi. Po to Dorosłym i po to Dzieciom. Żeby kształtować wrażliwość, żeby uczyć empatii, żeby otwierać, budować i umacniać poczucie własnej wartości, żeby ćwiczyć odwagę formułowania i wyrażania własnych opinii, żeby zachęcać do ekspresji, żeby widzieć więcej, dalej, lepiej. 

 

Zabierajmy dzieci do teatru. 

 

Doświadczajmy razem z nimi piękna. 

 

Nauczmy prawdziwego człowieczeństwa - to kapitał, z którym pofruną w świat, i którego nikt, nigdy im nie odbierze. 

 
 
Agnieszka Czekierda
Pomysłodawczyni i Dyrektor Artystyczna Festiwalu „TAKE PART in ART”
Dyrektor Generalna i Artystyczna TEATRU MAŁEGO WIDZA